Vorige pagina

Absurd plan: Een wolkenkrabber naast Molen de Weert

Vrijdag 30 maart stond in de krant: de gemeente Meppel heeft vergevorderde plannen een 60 meter hoge futuristische wolkenkrabber te bouwen op het terrein tegenover Molen de Weert.
Lees het volledige krantenartikel hieronder.

Het bestuur van stichting Molen de Weert was zeer teleurgesteld en heeft officieel bezwaar gemaakt bij burgemeester en wethouders, temeer omdat zij nimmer in de plannen zijn betrokken of hierover zelfs zijn geļnformeerd.

 
Molen zondag in rouwstand

Kees Vanger: "Een zestig meter hoog gebouw in de directe omgeving van de molen is ronduit killing. Wij als molenaars zetten uit protest zondagmiddag klokslag twaalf uur de molen in de rouwstand. Iedereen mag weten hoe wij er over denken. Een waanzinnig plan! Het college mag best ambities hebben, maar we moeten ze van deze heilloze weg afhelpen. Daarom zetten we zondag onze molen in de rouwstand."


Zie hier het protest van de molenaars van Molen de Weert.
Wolkenkrabber naast Molen de Weert
 
Hieronder het artikel in de Meppeler Courant van vrijdag 30 maart jl.

MEPPEL – Woonconcept en de gemeente werken met een Japans bouwconsortium in het diepste geheim aan een plan voor de bouw van een wolkenkrabber op het terrein van bouwmaterialenhandel Zwikker tegenover het Westeinde. Het imposante bouwwerk moet de ingang van het watergebied markeren. De provincie is bereid een flinke bijdrage te leveren aan de metamorfose van het Westeindegebied. Uit een potje voor versterking van de toeristische sector van Drenthe wil Assen maar liefst twee miljoen euro in het ambitieuze project steken. De wolkenkrabber krijgt een maximale hoogte van zestig meter. De begane grond van het futuristisch ogende ontwerp bestaat uit een overdekte jachthaven voor bewoners.

De gemeente wacht met het naar buiten brengen van het plan, geschrokken als ze is van de tegenstand vanuit de gemeenteraad tegen het bouwplan in de Kraton dat uitgaat van 'slechts' een maximale bouwhoogte van dertig meter. De meerderheid van de raad wil niet verder gaan dan negentien meter. Het Westeinde met het terrein Zwikker wordt in stedenbouwkundig opzicht aangeduid als een 'uitzonderingsgebied waar bijzondere stedelijke allures van Meppel tot uitdrukking mogen komen.'
De directe omgeving heeft tamelijk geschokt gereageerd. Woordvoerder namens bewoners van de Weerdstraat Karel Witteveen vindt dat Meppel lijdt aan hoogmoedswaanzin 'met de nadruk op hoog'. Molenaar Kees Vanger van de 200 jaar oude molen de Weert is verbijsterd. 'Een zestig meter hoog gebouw in de directe omgeving van de molen is ronduit killing.' Hij zet uit protest zondagmiddag klokslag twaalf uur de molen in de rouwstand. 'Ik hoop dat de protesterende bewoners en andere demonstranten daarbij aanwezig willen zijn. Het college mag best ambities hebben, maar we moeten ze van deze heilloze weg afhelpen. Dat kan alleen als we met elkaar een vuist maken.'

Uit een artist impression blijkt dat de wolkenkrabber de vorm van een piramide krijgt. Daarvoor is gekozen om te voorkomen dat de Weert de wind uit de wieken wordt genomen. Kees Vanger gelooft daar niets van. 'Als er oostenwind is, komen we dik in de luwte te liggen.' Wethouder Marc Boumans is in stilte laaiend enthousiast al wil hij op dit moment niet al teveel kwijt. 'Het plan moet nog in het college worden besproken.'

Tegenover het Westeinde verrijst een boulevard met insteekhavens. In ambtelijke kringen wordt gefluisterd dat de naam daarvan al vaststaat: de Westmaasboulevard.
Vorige pagina