Vorige pagina
Een gift aan Molen de Weert

Stichting Molen de Weert is blij met iedere gift. Een schenking, hoe klein of groot dan ook, helpt ons deze prachtige molen draaiende te houden.

Uw gift kunt u richten aan:

Steunfonds Molen de Weert
IBAN: NL48 INGB 0007 5339 22
Onder vermelding van: schenking.


Belangrijk om te weten:
Molen de Weert heeft als Rijksmonument de status van culturele ANBI.
Een schenking aan een ANBI is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
> meer info

 
Wilt u eerst nadere informatie over de mogelijkheden m.b.t. eenmalige schenkingen of legaten, neem dan contact op met ons secretariaat.
Kijk hier voor de adresgegevens.