Vorige pagina
 
Tot 18 juni 2007 was er in Molen de Weert de KNMI expositie 'Klimaat en klimaatverandering'.

De KNMI-klimaatexpositie bestaat uit meer dan tien panelen met de belangrijkste feiten over klimaat-veranderingen, grafieken van de temperatuurveranderingen door de eeuwen heen en prachtige foto's.


Informatief
In deze informatieve expositie is
ruim aandacht besteed aan de voorspellingen van het klimaat in
Nederland en wereldwijd in de 21e
eeuw, de oorzaken van en mechanismen achter variaties en veranderingen van het klimaat en het menselijk handelen als oorzaak.
 
Ook het natuurlijke fenomeen El Niņo, de gemiddeld eens in de drie tot zeven jaar plotseling optredende sterke opwarming van het zeewater langs de evenaar die van grote invloed is op het weer in grote delen van de wereld.
Daarnaast wordt aandacht besteed
aan het belang van de ozonlaag, de invloed die de mensheid hierop heeft en natuurlijk het zo actuele onderwerp als het broeikaseffect. Een van de panelen geeft een interessant overzicht hoe en wat satellieten van ons klimaat waarnemen.

De expositie duurde tot 18 juni 2007
in Molen de Weert.

 

Het actuele weer nog even bekijken? Kijk hier
 
Vorige pagina