Vorige pagina
Postzegel Verzamelaars Vereniging Regio Meppel

De postzegelvereniging PVV Regio Meppel telt zo'n 75 leden, filatelisten met een mooi woord omschreven.
Filatelie betekent het verzamelen van postzegels. Liefhebbers van deze hobby zoeken het vaak in specialisaties. Ze bouwen verzamelingen op gebaseerd op een land, gebeurtenissen of specifieke thema's als bloemen, schepen, molens, bruggen, gebouwen etc.

Maar filatelie is meer dan alleen postzegels verzamelen. Ook het verzamelen van 'aanverwante artikelen' als poststempels, postzegelboekjes, dienstzegels, zegels op brieven enzovoort. Filatelie is wat dat betreft een ruim begrip.
 
De PVV Regio Meppel heeft ook een jeugdafdeling. Deze jongeren zijn vaak al flink op weg met een bepaald onderwerp, een verzameling met een zeker thema. Hierbij worden ze uiteraard geholpen door de meer 'gevestigde' verzamelaars.

Om het verzamelen en zoeken naar bijzondere zegels of thema's te stimuleren, worden vaak gezamenlijk opdrachten uitgewerkt. Dat resulteert in zondermeer fraaie boekwerken, verslagen, tekeningen etc.
De leden van de PVV Regio Meppel komen regelmatig bij elkaar.
Elke 3e maandag van de maand is er een clubavond van 19.30 tot 22.00 uur. Deze wordt gehouden in wijkcentrum de Poele, Groen van Prinstererstraat 1a in Meppel.
Elke 1e zaterdag van de maand is er een beurs. Deze beurs is voor iedereen toegankelijk en wordt gehouden in Zaal Nijmeijer, Marktstraat 43 Meppel. De openingstijden zijn van 10.00 tot 15.00 uur.

Wilt u meer informatie over de vereniging?
Neem dan contact op met secretaris Theo Kuiper, tel: 0522-256001
of stuur een e-mail.
 
Vorige pagina