Vorige pagina
Vereniging De Hollandse Molen

Nederland is molenland bij uitstek. Het vlakke land, waar de wind vrij spel heeft, vroeg als het ware om de bouw van vele windmolens, die zo kenmerkend zijn voor ons landschap. Waar elders spier- en waterkracht de energie moesten leveren, kon men hier "leven van de wind".
rond 1850 stonden er in ons land zo'n tienduizend molens. Zij speelden eeuwenlang een belangrijke economische rol. Ze maalden en pelden graan, sloegen olie uit zaden en pompten het water uit de polders. Totdat zij, in het begin van de twintigste eeuw, het veld moesten ruimen voor stoom en elektriciteit. Geavanceerde machines namen de molens "de wind uit de wieken".
Vereniging De Hollandse Molen De vereniging De Hollandse Molen beijvert zich reeds vanaf 1923 voor het behoud van molens in Nederland. De vereniging bewaakt onder meer de zogenaamde biotoop. Windmolens immers, moeten vanuit alle windrichtingen verzekerd zijn van een vrije windvang. In Drenthe werkt de vereniging samen met een aantal regionaal functionerende biotoopwachters.

De vereniging De Hollandse Molen neemt ook de examens af van de door het Gilde van Vrijwillige Molenaars opgeleide cursisten.
Het Gilde leidt belangstellenden op tot molenaar. Wanneer zij slagen voor het examen zijn zij bevoegd om zelfstandig een molen te bedienen.
Molen de Weert is een erkende instructiemolen voor aankomende molenaars. Bent u ge´nteresseerd in deze opleiding, kijk dan eens hier. Gilde van Vrijwillige Molenaars
Vorige pagina