Vorige pagina
Draaipremie

De provincie Drenthe telt vandaag de dag zo'n 38 molens. Zij bepalen het pittoreske gezicht van menig Drents dorp. Enthousiaste vrijwilligers zorgen er samen met een aantal beroepsmolenaars voor dat de molens regelmatig draaien en malen. Dat is van levensbelang, want juist voor deze monumentale stukken gereedschap betekent rust onherroepelijk roest.
Om dit molenbestand te behouden is veel geld nodig. Onderhoud en verzekeringen vragen elk jaar weer hoge investeringen.

Draaipremie... goede zaak! Om een steentje bij te dragen, verstrekt de Provinciale Staten van Drenthe een zogenoemde draaipremie. Alle Drentse molens houden daarom het aantal omwentelingen van de wieken bij. Een keer per drie maanden wordt het aantal omwentelingen doorgegeven. Voor elke volledige omwenteling ontvangt de molen een halve eurocent. Dit met een maximum van 120.000 omwentelingen per jaar. Toegegeven, dat lijkt niet zoveel. Maar op jaarbasis is dat dus toch zo'n 600 euro. En ook hier geldt weer: alle kleine beetjes helpen, nietwaar?
Vorige pagina