Vorige pagina
Molen de Weert nu een rijksmonument

Molen de Weert is in de zomer van 2003 door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg definitief geplaatst op de lijst van Rijksmonumenten in Nederland.
De status van officieel Rijksmonument biedt voordelen. Belangrijkste hiervan is dat het Rijk jaarlijks een bijdrage verstrekt in de (hoge) kosten van onderhoud van de molen.
Rijksmonument Molen de Weert is er zeer gelukkig met dit predikaat. Niet alleen voor de erkenning dat Meppel er in geslaagd is deze molen naar het oorspronkelijke model te herbouwen, maar ook dat Molen de Weert tot in lengte van jaren een tastbaar onderdeel kan blijven van ons cultureel erfgoed.