Vorige pagina
 
Nieuwe trappen in Molen de Weert

Najaar 2006 zijn op twee verdiepingen in de molen nieuwe en veiliger trappen geplaatst. Een prima aanwinst!

Het was al lange tijd een grote wens. Niet zozeer voor de molenaars. Die sjouwen dagelijks op klompen en met het grootste gemak de steile trappen op en neer.
Voor molenaars ook de normaalste zaak van de wereld. Om ruimte te besparen zijn molens van oudsher voorzien van smalle en tevens zeer steile trappen. In veel gevallen ontbreken zelfs leuningen. Een dik touw doet dienst als houvast.
Oude trap

Het bestaansrecht van molens is tegenwoordig anders dan vroeger. Waren het eerder pure productiemolens, als ons cultureel erfgoed hebben ze nu ook een duidelijke publieksfunctie. Door het verzorgen van excursies en lesdagen, het geven van demonstraties en de verkoop van molenproducten, komen er steeds meer bezoekers op de molen. En juist deze groep heeft er duidelijk meer moeite mee om de trappen te bestijgen. Sommigen durven niet eens naar boven. Ook wel begrijpelijk, want de open trappen bieden weinig houvast.
 
Molenmaker Bertus Dijkstra Om het traditionele beeld van de molen niet tekort te doen, is molenmakersbedrijf Bertus Dijkstra uit Sloten ingeschakeld om de nieuwe trappen te plaatsen. Puur maatwerk ook, want geen enkele molen is gelijk. De achtkantige vorm van een molen maakt het allemaal nog een stuk lastiger.

De benedentrap is daarom voorzien van een knik en tussenbordes. Om de grotere trap naar de tweede verdieping geplaatst te krijgen, moest de opgang omgedraaid en een nieuw trapluik gemaakt. Dat hield in dat er op de maalzolder ook nog behoorlijk geklust moest worden. Het molenwinkeltje en de hele voorraad aan meelproducten is nu verhuisd naar de andere kant van de molen. Flink wat werk voor de molenaars!
 
Maar de klus is geklaard. Molen de Weert is nu op alle verdiepingen en voor iedereen gemakkelijker toegankelijk.

De hele 'operatie trap' is een kostbare aangelegenheid geweest. Voor Stichting Molen de Weert eigenlijk een flink te grote hap uit het bescheiden restauratiefonds. Dankzij hulp en ondersteuning van derden is het toch mogelijk geweest om deze aanwinst voor de molen te realiseren. Houthandel Meppel leverde het hout, de leer- en werkplaats voor de bouw uit Ruinen vervaardigde de trappen en Stichting Waarborgfonds Meppel deed een financiŽle bijdrage. Allen hartelijk dank!
Nieuwe trap
 
Vorige pagina