ANBI stichting

Een ANBI is een 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Een schenking aan een ANBI is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Ook is er geen erfbelasting verschuldigd over ontvangen erfenissen (mits opgenomen in het testament).


Culturele ANBI
Met een culturele ANBI bedoelt de Belastingdienst een ANBI die actief is in de beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, muziek, popmuziek en (muziek)theater.


Molen de Weert heeft als Rijksmonument de status van culturele ANBI
Molen de Weert is in 2003 door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg definitief geplaatst op de lijst van Rijksmonumenten in Nederland.           

 

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Voor donateurs van een culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek:

  • Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
  • Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Wilt u Molen de Weert een donatie of een schenking doen? Wij zijn blij met iedere gift. Het helpt ons dit prachtige monument draaiende te houden. Indien u eerst nadere informatie over de mogelijkheden m.b.t. eenmalige schenkingen of legaten wil hebben, neem dan contact op met ons secretariaat.

 

Aanvullend:
De wetgever vereist transparantie ten aanzien van ANBI-instellingen. Daarom gelden er ter behoud van de ANBI-status aanvullende voorwaarden. Stichting Molen de Weert voldoet uiteraard aan deze wetgeving.

Ons RSIN nummer is: 805557398.